HRVATSKA KNJIGA OPSTANKA PDF

adminComment(0)

DOWNLOAD PDF. Report this file. Description. Download Hrvatska Knjiga Opstanka - Studium Rei Civilis Free in pdf format. Download Hrvatska Knjiga Opstanka - Studium Rei Civilis DOWNLOAD PDF - MB. Share Embed Donate. Report this link. hrvatska knjiga opstanka pdf. Quote. Postby Just» Tue Jan 29, am. Looking for hrvatska knjiga opstanka pdf. Will be grateful for any help! Top.


Hrvatska Knjiga Opstanka Pdf

Author:SUMIKO HOLQUIST
Language:English, Arabic, Hindi
Country:Belarus
Genre:Health & Fitness
Pages:407
Published (Last):21.05.2016
ISBN:425-7-39451-647-3
ePub File Size:18.43 MB
PDF File Size:19.19 MB
Distribution:Free* [*Sign up for free]
Downloads:23003
Uploaded by: CLAUDIA

tyoususnappsave.ml Cargado Download as PDF or read online from Scribd . Hrvatska Knjiga Opstanka - Studium Rei Civilis. Download as PDF or read online from Scribd. Flag for . Hrvatska Knjiga Opstanka - Studium Rei Civilis. Uploaded Doreen Virtue-Kako cuti svoje tyoususnappsave.ml online čitanje knjiga na hrvatskom besplatno skidanje knjiga na hrvatskom dolores cannon knjiga na hrvatskom kamasutra knjiga na hrvatskom pdf panic away.

Izvori analiza i kritika , Zagreb, Matica hrvatska ostvarenjima. Ovdje se, ponajprije, misli na otkrivanje Sarajevo. Njih, nova serija 32, Sarajevo, Farlati, Illyrici sacri tomus sextus. Gre- gorio Magno papa nelle sue relazioni colla Dalmazia a.

Supplemento al: Bulletino di arche- ologia e storia dalmata, sv. III, tthyan, o. Gregorio Magno, 26, doc.

X; Corpus Christiano- tthyan, o. III, 9, p.

Gregorio Magno, , doc. VIII, 11, Rasprave i prilozi iz stare hrvatske povijesti, Dubrovnik, Rim, Rasprave i prilozi, Znanstveni skup: Dubrovnik, 1 21 B.

M-a - Gdje je - 4. Dobri Pastir, 8, Sa- dalje: Izdanja HAD-a , 12, Zagreb, M-a o sijelu biskupije Sarsiterensis, Dobri Pastir, 9, oder mittelalterlicher Bau?

Table of contents

I svi ostali takvoga duha neka se ostave uludoga truda, gubitka vremena i novca. Ako smo u ljubavi, onda je to, po prije iznesenoj vezi, ujedno i stanje ekstremnosti, totalitarnosti, silovitosti.

Ukoliko ne, onda kroz nas same dolazi smrt opet i opet na svijet, jer nismo u ljubavi, nismo u tom stanju ekstremnosti koja je ljubav. Mt 11, Ali i kako suvereni vladar treba voditi svoje podanike. Sve sa ciljem da bi njegov narod kao kolektiv najdostojnije ispunio svoje poslanje u silovitom probijanju kraljevstva nebeskog.

Barem ne onoliko koliko nam je dano. Gdje je mudrac? Istodobno pisa papi i ninski biskup Teodozije. Odmah zatim, 7. Hrvatska i neretljanska mornarica gospodovala je Jadranom. Kako je uto Simeon potukao srpskog kneza Zaharija i pokorio Srbiju, srpski knez Zaharija s mnogo srpskoga naroda skloni se u Hrvatsku Njen susjed na jugu, od Cetine dalje bio je od Kad je Uto je Sve do Hrvatska je dakle u crkvenom pogledu bila pod Rimom, a dalmatinski bizantski gradovi pod Carigradom.

Kako se u zadnjim godinama 9. Grgur ninski postade malo iza toga skradinskim biskupom. Nasljednik kralja Tomislava, Trpimir II o. Zato su se neobavljena posla vratili natrag u Veneciju. Ali ni ove ne mogahu nauditi Neretljanima. Odsada pa sve do zadnjih godina Stjepana i Sv. Marije "od otoka". U predvorju crkve Sv. Njemu je prijatelj i saveznik, bizantinski car Bazilije II dao na upravu dalmatinske gradove i otoke i poslao mu kraljevu krunu i znakove kraljevske vlasti.

U svibnju To se i dogodilo, i to brzo. Prije polovice Pod utjecajem papinske velike politike toga vremena sastao se U ratu koji je Tako su se sada dalmatinski gradovi dobrovoljno sjedinili s Hrvatskom. Petra u Solinu za kralja Hrvatske i Dalmacije Zvonimira. Natpis je pisan hrvatskim jezikom i glagolskim pismenima.

Grga Novak Povijest Dalmacije

Oni nisu bili opasni ni nacionalno. Latinski jezik nije nikada, ni za vremena rimskih careva, u Dalmaciji zamijenio stari ilirski. Tome naprotiv Hrvati su asimilirali Ilire. Hrvati ulaze malo-pomalo u gradove. Ladislav krene Nasljednik kralja Ladislava, kralj Koloman , smatrao je da je od Ladislava naslijedio i hrvatski prijestol, pa je odmah, Sada Ali Kolomanov sin i nasljednik Stjepan II.

Njegov dugi boravak na istoku iskoristi kralj Stjepan i Splitu, Trogiru, Zadru i Rabu. Nato se odmetnu od Venecije Zadar i prizna kraljevu vlast. U miru koji je Tim se Bizant prvi put odrekao Dalmacije. Sada je zauvijek prestala njegova vrhovna vlast nad Dalmacijom. Sukobi i neprijateljstva su se nastavili sve do g. U to su vrijeme Dalmacija i Hrvatska pod upravom Kalana, koji se naziva "totius Dalmatiae atque Croatiae gubernator" upravitelj cijele Dalmacije i Hrvatske.

Kalana naslijedi u upravi Dalmacije Henrik g. To se doista i dogodilo i Zadar izgubi dosadanju autonomiju. U polovici I tako su u drugoj polovini Kad su pak U tu svrhu posla kralju Andriji svog legata Akoncija, koji pozove svu Hrvatsku i Dalmaciju u rat protiv heretika i gusara. Doskora ostavi kralj Bela okolicu Zagreba i uputi se prema moru. Kad se kralj Bela uvjerio da su Mongoli ostavili njegove zemlje, ostavi primorje i vrati se u Ugarsku.

Obje bijahu prenesene u Split i pokopane u katedrali. Kralj Bela, zahvalan Trogiranima, koji su mu u nevolji spremno pomogli, dade im, U Splitu se javilo veliko nezadovoljstvo i protiv Gargana i protiv Tome, koje se svakom prilikom pokazivalo.

Puk je bio protiv Tome, a za Ivana. Trogirski su saveznici bili: Osim toga pomogao je Trogirane i kralj Bela. Kralj odobri izbor, ali Splitu nije oprostio. U Solinu je stajao ban Dionizije, spreman da kazni Split.

Oni su i nadalje mogli slobodno birati za kneza koga su htjeli, ali je taj morao biti "iz kraljevih zemalja i ako je kralju vjeran". Taj je mirovni ugovor, koji je kralj potvrdio Volja kralja Bele bila je sada jasna: Tada je, Kad je opet Kralj Bela boravio je ovaj put dosta dugo kod Sv.

Ovakve i druge smutnje nastavljale su se i dalje.

Od I trogirski su knezovi u to vrijeme odreda Bribirci: Tek g. Malo pomalo i dalmatinski su gradovi podvrgnuti hrvatskom hercegu, kao npr. Tako je Zatim Dne Kako je Venecija oko Knezovi Bribirski nasljedni gospodari Hrvatske i Dalmacije Dne Za tu darovnicu saznao je brzo kralj Andrija.

Da odvrati Bribirce od Karla Martela, izda on U to je vrijeme vlast bana Pavla u cijeloj Hrvatskoj i Dalmaciji bila od svakog priznata i nepovrediva.

Tek onda kad su Karla po drugi put krunili u Budimu za kralja, posla ban Pavao tamo svog zastupnika, i to splitskog nadbiskupa Petra. Ona je datirana ovako: Ban Pavao bio je gospodar cijele Hrvatske i Dalmacije i gospodar Bosne. Sve je to dovelo do nove pobune Zadra protiv Venecije 6. Ban Pavao posla na to u Zadar svoga sina, bosanskoga bana Mladina, s dovoljno jake vojske, da brani grad od Venecije.

U krvavom ratu pobijedi Mladin. I u borbama u Bosni imao je on uspjeha. Doskora je knez Juraj opet na slobodi, i Tek Plodna Poljica bila su njegova. On umre Kralj se spremao na dolazak u Dalmaciju Venecija je organizirala otpor hrvatskih knezova protiv kralja.

U rujnu Uto se primicao Kninu i sam kralj. Nato se Vladislava skloni u Split. Kad je Venecija to doznala, posla na Zadar vojsku i mornaricu. Zapovjednik mornarice Petar Canale opsjedne Zadar U boju l. Ludovik se nato vrati u Ugarsku. Uto je umro U tu svrhu posla on kralju poslanike, koji su u njegovo ime zamolili Ludovika da mu oprosti nevjeru, i ponudili mu grad Ostrovicu.

Juraj III je praotac slavne hrvatske porodice Zrinskih. Dne 5. Do Krajem Njegov zamjenik i ban u Slavoniji i Hrvatskoj bio je Pavao od Ugla.

Da se spase, predade se Genova milanskom nadbiskupu Giovanniju Viscontiju. Venecija organizira nato jedan novi lombardijski savez protiv Genove i Milana i odbije mir koji joj je ponudila Genova. Mir je sklopljen 1. Ludovik se spremao na nov rat s Venecijom.

Rat u Hrvatskoj

Visconti bijahu mu skloni. Nagovoren od papinskog legata pristade on na primirje od pet mjeseci Kad je Venecija odbila Ludovikove zahtjeve, nastavi on Uto se Iza toga preda se Nin. Cijela je Dalmacija tako ustala i otpala od Venecije. U ratu koji se No kad je zatim krenuo na Trogir, morade uzmaknuti. Rovinj, Umag, Caorle i Chioggiu. U miru, koji je nato sklopljen u Turinu, 8. Smrt kralja Ludovika izazva mnoge neprijatelje njegove politike.

Njih je u Hrvatskoj potajno pomagao bosanski kralj Tvrtko. Dolazak kraljice Marije i Jelisave u Hrvatsku i Dalmaciju Klis se obrati na Tvrtka i prizna ga za svoga kralja. Kao odgovor na to pozva Tvrtko dalmatinske gradove da mu se predadu. Taj svoj poziv poprati on odmah i vojnom akcijom. Dne 6. Tako je kralj Tvrtko postao gospodar Hrvatske i Dalmacije: Posred tih uspjeha umre kralj Tvrtko, Na taj su sabor svi dalmatinski gradovi poslali svoje poslanike.

U srijedu 6. Kad je Hrvoje Poslije odlaska kralja Ladislava ostao je puni gospodar u Hrvatskoj i Dalmaciji Hrvoje, "herceg Splita, potkralj Dalmacije i Hrvatske, vrhovni vojvoda Bosne i knez Donjih krajeva". Iako je godine Uto se 8. Kaa da su se sasvim povukli i kao da je zamro gusarski duh, kao da su stari gusari postali mirni trgovci.

Poslije godine Taj gusarski duh vladao je ovdje i u starom i u ranom srednjem vijeku. Novi i veliki uspjeh Venecije u osvajanju svjetskoga gospodstva na Sredozemnome moru Oba Papina pisma, gradu Splitu i ostrogonskom nadbiskupu, pisana su u travnju Zajedno s pismima posla Papa svog legata i kralju i nadbiskupu ostrogonskom i gradu Splitu, kapelana rimske kurije Akoncija iz Viterba.

A tamo su oni bili potpuni gospodari. Kad je Venecija Poslije izvjesnih pregovora bio je Ti su gradovi bili: Zapovjednika cijele te flote imao je imenovati kralj Karlo. U drugoj polovici Galije pojedinih knezova budu obnovljene.

Dubrovniku dade Venecija Sve su obveze ostale iste kao i Venecija je zbog toga dala godine Zbog toga se Gusarili su oni i dalje. Ni onda kada su Kad je dakle g. Nezadovoljstvo dovede do ustanka i godine Zadar se ponovno pobuni i prizna za kralja ugarsko-hrvatskoga kralja Stjepana III.

I opet Sada je tek kralj poslao u Zadar Nova velika mornarica i kopnena vojska, koju Deset je godina Zadar mirovao, da se U vlasti hrvatsko-ugarskoga kralja, a od Doskora ishodi Venecija od hrvatsko-ugarskoga kralja Amdrije II godine Zadar je branio i ban Dionizije.

Ali ni ovo pokorenje Zadra nije bilo trajno: Temelje svome samostalnom razvitku udario je Dubrovnik u Godine , Dubrovnik sad nastavlja u istom smjeru i istom duhu razvijati svoju trgovinu. Iste godine dobili su oni privilegije od epirskoga sevastokrata Manuela Angela, i od bosanskog bana Mateja Ninoslava potvrdu privilegija bana Kulina.

U listopadu Godine , 5. Dubrovnik je gotovo sam imao u rukama cijelu trgovinu slavenskih balkanskih zemalja, koliko su one trebale produkte zapadne industrije. Dubrovnik je odvratio istom mjerom. Venecija je nato, da se osveti Dubrovniku, zabranila U to su se promijenile prilike na Balkanu.

Osobito se je u tom istaknuo Dubrovnik, koji je izgradio veliku flotu za plovidbu po Jadranskom i Sredozemnome moru. Zadar i sva prava na Dalmaciju od Ladislava Napuljskog, Venecija je do Drugu zadarsku ispravu, iz g. Iz zadarskih isprava ovoga vremena poznati su nam zadarski priori: U jednoj ispravi iz godine , koju izdaje Ivan, opat Sv.

Zadarski nadbiskup Lampredije izdaje godine Godine l Takovih imena Zadrana iz ovoga vremena ima na stotine. Iz istog vremena, i to iz g. Splitski su priori: U Splitu nalazimo tribune: U splitskim kvadernima i zapisnicima iz U njegovim su rukama bili gradovi: Tako je i u ovim krajevima postao Frankopan susjed Venecije. Kad je pak Ali su se sada vodile ljute borbe izmedu dalmatinskohrvatskog bana Petra Talovca i Ivana Sekelja, kojega je gubernator Ivan Hunjadi postavio za "bana Dalmacije, Hrvatske i Slavonije".

Malo zatim predade se i Jajce. Bosna pade. Iza toga kralj u listopadu provali u Bosnu, da iz nje istjera Turke i osvoji Jajce, i velik dio Bosne. Te su se turske provale u dalmatinsku Hrvatsku nastavile i A kad je Venecija Tada pade i Makarska s cijelim svojim primorjem u turske ruke.

Challenges since 1989

Rat ne potraja dugo i Vladislav primirje, na pet godina. Tako su Turci provaljivali g. I godine Poslije smrti kralja Vladislava godine On zauze Uto, Sam kralj zaglavi na bijegu. Dne 3. Navale na Klis svejedno nisu prestajale, ni kad je I Dosad je Klis bio u rukama kralja Ferdinanda, odnosno njegovih ljudi, a sve oko Klisa pa dalje, sve do Crnoga i Egejskoga mora u turskim rukama. Dne 2.

The Gorani Wedding Ritual – Between Individual and Collective Memory

U tom je miru izgubila Venecija gotovo sav svoj posjed na Egejskome moru, a u Dalmaciji Nadin i Vranu. Rat se vodio i na Cipru, i na kopnu u Dalmaciji i Albaniji i na moru. Padom Famagoste, Almoro Tiepolo osvoji Skradin. Turci napadnu ponovo, , Split, ali budu odbijeni. Dne 4. Tursko je gospodstvo na moru bilo slomljeno, ali se rat svejedno nastavi. Na osnovi sklopljenog mira, 7. Poslije kupnje i uzimanja jednog dijela Dalmacije od strane Venecije Kad je godine To se i dogodilo.

I doista, Uza sve to kupio je on novu vojsku. Ovaj u svojoj relaciji od 9. Zbog toga treba paziti na svako kretanje carevih simpatizera, i "u gradu i na teritoriju".

Kroz cijelo Zadrani su: Poljodjelci, obrtnici, trgovci, ribari, pomorci i drugi bili su "puk". I tako od Tada je naime 6. Cijeli je otok bio sada u plamenu.

I opet je cio otok bio u plamenu. Iza toga uspije Giustignani milom umiriti Stari Grad. Venecija ga je slomila. Mada tu ravnopravnost nisu nikada potpuno postigli, oni su ipak, tj.

Split nije oko Jedino su otoci bolje stajali. Venecija je g.

Ta se nevolja i kasnije pojavljivala , , , , Trebalo je, dakle, da se utvrde gradovi. U sjevernoj je Dalmaciji vodio operacije barun Degenfeld i generalni providur Foscolo. U bitki kod Grusja blizu Zadra budu Turci natjerani u bijeg. Dne 9. Primorjani, koji su bili otpali od Turaka i predali se dragovoljno Veneciji, napadnu Imotski i Duare. Klis je branilo konjanika. Novi generalni providur Giacomo Foscarini osvoji, Borba se u Dalmaciji nastavi Napadaj na Kotor bude odbijen.

Rat se u Dalmaciji nastavio. Seljenje stanovnika unutar Dalmacije i dolazak novih Godine I kada je propala Venecija, i Kad su Turci osvajali Hrvatsku na jugu Velebita, uzmaklo je mnogo naroda u primorje i na otoke.

Nekada dobro naseljeni gradovi, pored svega priliva iz otvorenih mjesta u njihove bedeme, imali su vrlo malo stanovnika.

Tako je Zadar koji je Za ovoga rata Zbog svega toga su Dalmatinci pozdravili mir Ali taj mir nije bio dugoga vijeka. Rat, koji je Vjera u poraz Turaka zahvatila je sve.

Generalni providur Valier osvoji, u studenom Poslije turskog poraza kod Zente, Na tim je pregovorima sudjelovala i Venecija.

Knin je dobio spoj s Hrvatskom. Prilike u Dalmaciji poslije morejskog rata Morejski je rat donio Dalmaciji daleko manje nevolja od Kandijskog, iako je i on potrajao petnaest godina. Sada je dakle trpio onaj dio dalmatinske Hrvatske koji je bio pod Turcima: U takvim prilikama nisu se obnovile nevolje Kandijskog rata u primorskim gradovima i na otocima.

Takav je bio npr. Ima ih oko Iz iskustva znam, da su sposobni i za disciplinu Dne 8. On porazi 5. Od sada pa sve do pada Republike, Dalmacija stalno i sigurno nazaduje.

Mada je sada na granici Dalmacije vladao mir, koji je potrajao punih osamdeset godina, njen je promet s Turskorn iz godine u godinu bio sve slabiji, a onaj s inozemstvom nije pravo ni postojao. Za drugo su se oni vrlo malo brinuli.

Lukavi posrednici obilaze i govore o tom poslu, pa za skupe novce prodavaju pravdu. I pamuk uspijeva. U tu svrhu izdao je generalni providur Dalmacije Francesco Grimani Dubrovnik Venecija je Taj je svoj posjed ona u ratovima u Dubrovnik, koji je Kad je sultan Sulejman Sjajni Sve do pod kraj Kandijski je rat skrenuo opet cijelu tursku trgovinu u Dubrovnik koji nije bio u ratu.

U oba rata, Ali, uza sve te promjene, nije se naoko, u biti, mnogo izmijenilo i naoko ostala je u Dalmaciji sve do pada Venecije ista pokrajinska i ista komunalna uprava. Generalni providur je imao u svoji rukama cjelokupnu civilnu i vojnu upravu Dalmacije; on je bio vrhovni sudac u pokrajini. Dalmacija se dijelila u autonomne komune: Teritorij koji je Venecija stekla u ratovima u Tek u zadnjim decenijima Ali uza svu dobru volju, nije se moglo udovoljavati statutarnim propisima.

Tako je npr. Duje, Sv. Sakramenta i Sv. Josipa u Splitu. Kad su u Takav je "rector scholarum" u Hvaru bio U drugoj polovni Ova hvarska pretvorena je onda Papa Klement VIII ukinu taj zavod, smanji broj klerika koji su se uzimali iz spomenutih krajeva na 12 i metnu ih u klementinski zavod u Rimu, koji je bio u rukama kongregacije Somaska.Die liste vergessenen nsche.

Dalmacija protiv Francuza 3. Senede, Rudine, Sasaeje i Grabaeje, sve plemena od manje znamenitosti. Novi i veliki uspjeh Venecije u osvajanju svjetskoga gospodstva na Sredozemnome moru Modernizam u biti svoj smisao jedino i nalazi u svojoj antikristovskoj misiji. Total number of publications according to Croatian Scientific Bibliography Ukupno 55 publikacija